Καλώς ήρθατε στον ΙΟΠΟΡ !

Καλώς ήρθατε στην νέα "ιστιοσελίδα" του ΙΟΠΟΡ.
Bασίστηκε στο ανοιχτό πρόγραμμα joomla που προκρίθηκε ύστερα από πολλές συγκρίσεις, στην κοινότητα joomla Ελλάδος και στις βοήθειες των "Μπέης και συνεργάτες", Δημήτρη Γιάννη, Μπέη Βασιλικής, MIXtemp ,  Joomla bear, Joomlead, της EUNET, την κεντρική φωτογραφία υποδομής καθώς και φωτογραφίες προβολής- ακολουθίας  του Γιώργου Τρουλινού από το αρχείο του Δήμου Μαρκοπούλου, ενώ παράλληλα να σημειωθεί ότι ο όμιλος δεν πραγματοποίησε έξοδα αφού όλη η ανάπτυξη και συντήρηση γίνεται σε εθελοντική βάση.
© 2016 IOPOR>COM. All Rights Reserved. Designed By JoomLead